رضا قدیمی

برنامه نویس

درباره

برنامه نویس وب، بسیار مشتاق در یادگیری مفاهیم و اطلاعات جدید در این حوزه.

 • شهر: کرج، البرز
 • وضعیت تاهل: مجرد
 • تاریخ تولد: ۷ خرداد ۱۳۷۴
 • وضعیت سربازی: معافیت غیر پزشکی

مهارت ها

CSS

HTML

C#.NET

ADO.NET

SQL Server

Blazor WebAssembly

ASP.NET Core Web API

CQRS

Microservices

Design Patterns

Domain-Driven Design

Test-Driven Development

Behavior-Driven Development

رزومه

تجربیات کاری

پرداخت الکترونیک سپهر

 فروردین ۱۴۰۰ - مهر ۱۴۰۱

برنامه نویس دات نت

نوآوران داد و ستد هستی (گروه صنعتی گلرنگ)

  مهر ۱۴۰۱ - اکنون

برنامه نویس دات نت

تحصیلات غیر آکادمیک و دوره های گذرانده شده

موسسه سماتک

  دوره ها:

 • .NET Fundamentals
 • Programming in C# 1
 • ADO.NET (LINQ To) EF 6.0
 • Developing ASP.NET MVC 5.0 Web Applications

نیک آموز

  دوره ها:

 • Docker
 • ASP.NET Core 5.0
 • SQL Server for Developers

آکادمی احمدی

  دوره ها:

 • TDD and BDD
 • Design Patterns
 • Domain-Driven Design